toykan

Referans

Logar Barajı

  • Logar Barajı ve 6.000 m3/ Gün İçme Suyu Artıma Tesisi
  • Thermasave İnvesment Co
  • Baraj gövde, dolusavak derivasyon, kanal, kazı,dolgu beton demir işleri 6.000 m3/gün içme suyu arıtma tesisi Proje,dizayn inşaat elektrik,mekanik, ve montaj işleri. 400 mm çapında çelik boru 8 km isale hattı. Komple Sistemi devreye alma ve 6 a
  • 2005-04-06
  • 16.970.540 Euro
  • 2007-07-15
  • 18.760.680 Euro